Brassband?

Brassband is letterlijk vertaald koperorkest of een orkest dat is samengesteld uit koperen blaasinstrumenten. Het aantal spelers en de samenstelling is vrij nauwkeurig bepaald en dat is al zo sinds deze orkestvorm ontstond in Engeland. De volgende instrumenten komen voor in een brassband: de cornet, de bugel, de althoorn, de bariton, de euphonium, de trombone, de bas-tuba en uitgebreide slagwerkpartijen. In een zogenaamde standaardbezetting zijn de aantallen van elk muziekinstrument vastgelegd, het is hierdoor dat de brassband zijn herkenbare en typisch brassbandsound krijgt.

Burgipja?

Burcht en Zwijndrecht liggen op zandruggen aan de rand van een krekengebied. De naamgeving verwijst hiernaar. Zowel Zwijndrecht als Burcht zijn beide afgeleid van Germaanse woorden: swina drifti en burgipja. Burgipja betekent eenvoudigweg berk. Dit verwijst vermoedelijk naar de vegetatie die op de droge zandgrond groeide. Swini en drifti zijn synoniemen en betekenen beide kreek.

Wat hebben we te bieden?

  • We brengen een gevarieerde muziekkeuze, zowel voor muzikanten als voor publiek
  • We willen kwalitatief musiceren in een toffe groepssfeer
  • We investeren volop in de opleiding van jonge muzikantjes
  • We voorzien zelf in een professionele muziekopleiding, in eigen gemeente en in samenwerking met de Burchtse Basisschool Sint-Martinus
  • We repeteren op donderdagavond in Zwijndrecht

Hoe zijn we gegroeid?

Brassband Burgipja is een nieuw (jan. ’08) initiatief in de schoot van KKF (Koninklijke Katholieke Fanfare) Eendracht-Burcht vzw. Onze nieuwe naam weerspiegelt beter de bezetting waarnaar we in de afgelopen 10 jaar gegroeid zijn. Onze vereniging vierde in 2010 haar 150-jarig jubileum.

De ‘Fanfare maatschappij Eendracht’ ontstond in 1860, uit de toenmalige ‘Zangvereniging de Dageraad’, onder leiding van een zekere heer Gowy. Bij verschillende regionale en zelfs nationale feestelijkheden verschijnt, vanaf 1871, de fanfare in het openbaar.

Een deelname aan zulke feestelijkheden was, tot het begin van deze eeuw, een echte kruistocht. Daar er toen nog geen openbaar vervoer bestond, en ook de auto nog ver weg was, moesten de muzikanten de, soms verre verplaatsingen te voet afleggen. Alleen voor een uitstap naar Antwerpen of naar andere, aan de Schelde gelegen, locaties kon men gebruik maken van een boot. Dit was dan echter geen salonboot, zoals wij die nu kennen, maar een doodgewone sleepboot.

In het jaar 1904 werd een reis georganiseerd naar Oostende, met 96 leden. Velen onder hen hebben toen voor het eerst de zee gezien. Zij waren reeds uit bed om 4 uur, teneinde voor het vertrek de extra vroege zondagmis te kunnen bijwonen.

Tijdens de oorlogsjaren, tussen 1914 en 1918, lag het muzikale leven volledig lam. Het was eerst in 1920, na veel vergaderingen en inspanningen, dat opnieuw gestart werd.

Op 24 mei 1921 verkreeg de fanfare de machtiging tot het dragen van de Koninklijke titel.

In de 20-/30-er jaren, onder leiding van de Burchtse dirigent Richard Duerinck, groeide de muziekvereniging uit tot een bloeiende dorpsfanfare, die in gans het land grote roem verwierf. Tijdens verschillende tornooien werden meerdere eerste prijzen behaald, en zelfs ereprijzen van Z.M. Koning Leopold III. Een uitvoering op de Wereldtentoonstelling in 1935 werd succesrijk afgerond.

De jubelviering in 1960, naar aanleiding van de 100ste verjaardag, werd bekroond met een nieuw vaandel en een muziekfestival, waaraan 28 korpsen deel namen.

Het eerste bezoek aan zusterstad Idstein – Duitsland had plaats in 1973, en op 10.10.1981 werden, officieel, verzusterings-oorkonden uitgewisseld met de ‘Muzikzug der Freiwilligen Feuerwehr’ uit Idstein/Walsdorf en de ‘Musik Gemeinschaft 77’ uit Idstein/Worsdorf.

Einde jaren ’70 begin jaren ’80 werd werk gemaakt van een georganiseerde verjongingskuur. De recruteringsacties leverden veel jonge muzikanten op, en waar aanvankelijk alle opleiding in eigen kring gebeurde, werden de nieuwe generaties sterk aangemoedigd muziekacademie te volgen.

Met dirigent Erwin Pallemans werd vanaf 1992, gewerkt aan de kwaliteit van het orkest. Dit resulteerde in 1994 in een klassering in Ere-afdeling.

Vanaf augustus 1995 had Bart Van Nieuwenhuyze de muzikale leiding. In november 1999 tijdens het provinciaal tornooi van Antwerpen werd de fanfare terug geklasseerd in Ere-afdeling met een nog nooit behaalde score. In 2003 werden we herbevestigd in ereafdeling met 84%.

Tien jaar later, vanaf januari 2005 nam Bart Van Neyghem de algemene leiding over. Nog nooit had een aperitiefconcert in het ontmoetingscentrum zoveel succes.

Sinds 2007 heeft vervolgens Jan Rypens de fakkel overgenomen. Op het provinciaal orkesttornooi van 21 oktober 2007 konden we onze klassering in Ere-afdeling opnieuw hard maken met 80%.

Onder impuls van Jan werd werk gemaakt van een volledige restyling van onze vereniging:
In januari ’08 werd ‘Brassband Burgipja‘ boven de doopvont gehouden als een nieuw initiatief in de schoot van KKF vzw. Onze nieuwe naam weerspiegelt beter de bezetting waarnaar we in de afgelopen 10 jaar gegroeid zijn. Op 18 april 2010 namen we voor de eerste keer deel aan een echte Brassband concours, het Vlaams Open Brassband Kampioenschap in Mechelen. Daar werden we met 87% 3de in Ere-afdeling!

Sinds 2010 werken we voor onze recrutering en muziekopleiding intensief samen met de Burchtse Basisschool Sint-Martinus, een succesformule ! Om onze aankomende en al meespelende jonge muzikantjes de kans te geven aan te sluiten, werd de lat voor het volgende provinciaal orkesttornooi in september 2011 iets lager gelegd. We behaalden 76% in afdeling Uitmuntendheid, een verdiend resultaat waar we tevreden mee zijn.

2012 bracht enkele belangrijke veranderingen voor onze Brassband. Ons tussentijds repetitielokaal in de Kerkstraat hebben we met plezier ingewisseld voor het lokaal van het Saxofoonorkest, onze Zwijndrechtse collega’s. Sinds februari 2012 heeft bovendien Guy Audenaert de fakkel overgenomen van Jan Rypens als dirigent.

Ook 2013 was weer een jaar van verandering voor onze Brassband. Na een korte periode onder leiding van Bart Van Nieuwenhuyze en een interimperiode van Dirk Panis heeft Arthur Vanderhoeft het dirigeerstokje overgenomen. Met een aantal ambitieuze projecten had Arthur zijn handen vol.

In April 2016 nam Stijn Aertgeerts de fakkel over. Meer van Stijn kan je terugvinden onder Dirigent op onze website

 Facebook